แผ่นข้อมูล ZE14 O3

ZE14-O3 Ozone Sensor/ O3 Gas Sensor Module--Winsen

ZE14-O3 is a general-purpose and miniaturization electrochemical Formaldehyde detection module. It utilizes electrochemical principle to detect ozone in air which makes the module with high selectivity and stability. It is a combination of mature electrochemical detection principle and sophisticated circuit design. Applications : Ozone gas sensor application: Portable detector, air-quality ...

Get Price

Chat With WhatsApp

2PCS Winsen ZE14-O3/ZE25-O3/ZE27-O3 Ozone Detection …

(BIG OFFER) US $ 38% OFF | Buy Cheap 2PCS Winsen ZE14-O3/ZE25-O3/ZE27-O3 Ozone Detection Module Used In Air-quality Monitor Device From Seller Behomey Store. Enjoy Free Shipping Worldwide! Limited Time Sale Easy Return. Shop Quality & Best Instrument Parts & Accessories Directly From China Instrument Parts & Accessories Suppliers.

Get Price

Chat With WhatsApp

[DISCOUNT up to 30%] ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module ...

2021-04-30· Buy ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module 0uff5e100ppm with UAR/TAnalog Voltage/PWM Wave Output for Air quality Monitor Device from merchant Online Store at affordable price and best quality. You can get up to 25% off Discount when you purchase this product from our website, so you only have to pay US$ for ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module …

Get Price

Chat With WhatsApp

[HOT SALE up to 65%] ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module ...

2021-05-28· Buy ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module 0~100ppm with UAR/TAnalog Voltage/PWM Wave Output for Air quality Monitor Device from merchant Online Store at affordable price and best quality. You can get up to 25% off Discount when you purchase this product from our website, so you only have to pay US$ for ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module …

Get Price

Chat With WhatsApp

[DISCOUNT up to 70%] ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module ...

2021-05-22· Buy ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module 0uff5e100ppm with UAR/TAnalog Voltage/PWM Wave Output for Air quality Monitor Device from merchant Online Store at affordable price and best quality. You can get up to 90% off Discount when you purchase this product from our website, so you only have to pay US$ for ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module …

Get Price

Chat With WhatsApp

[DISCOUNT up to 55%] ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module ...

2021-04-29· Buy ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module 0uff5e100ppm with UAR/TAnalog Voltage/PWM Wave Output for Air quality Monitor Device from merchant Online Store at affordable price and best quality. You can get up to 50% off Discount when you purchase this product from our website, so you only have to pay US$ for ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module …

Get Price

Chat With WhatsApp

[BIG SALE] ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module ...

2021-05-11· Buy ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module 0uff5e100ppm with UAR/TAnalog Voltage/PWM Wave Output for Air quality Monitor Device from merchant Online Store at affordable price and best quality. You can get up to 90% off Discount when you purchase this product from our website, so you only have to pay US$ for ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module …

Get Price

Chat With WhatsApp

ZE14-O3 electrochemical ozone detection sensor O3 gas ...

ZE14-O3 electrochemical ozone detection sensor O3 gas sensor module 0-100ppm 5V UART, used in civil disinfection cabinet . Note: Please be cautious and check with your supplier if this product is for virus protection purposes and if the coronavirus (COVID-19) will affect your order. Trade Assurance . Built-in order protection service in Product quality . On-time shipment. More on ...

Get Price

Chat With WhatsApp

[DISCOUNT up to 55%] ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module ...

Buy ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module 0uff5e100ppm with UAR/TAnalog Voltage/PWM Wave Output for Air quality Monitor Device from merchant Online Store at affordable price and best quality. You can get up to 25% off Discount when you purchase this product from our website, so you only have to pay US$ for ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module 0uff5e100ppm with …

Get Price

Chat With WhatsApp

ZE14-O3 Electrochemical Ozone Detection Sensor O3 Gas ...

Product Details: ZE14-O3 electrochemical ozone module is a general-purpose, miniaturized module. The use of electrochemical principles to detect O3 present in the air has good selectivity and stability. Built-in temperature sensor for temperature compensation; also has digital output and analog voltage output for easy use. ZE14-O3 is a general-purpose gas module designed and manufactured by ...

Get Price

Chat With WhatsApp

User’sManual

ModelNo. ZE14-O3 TargetGas Ozone(O3) InterferenceGas NO2,CL2&etc. OutputData UARTOutput (3VElectricalLevel) WorkingVoltage 5± DC Warmuptime 180S Responsetime ≤90S Resumetime ≤90S DetectionRange 0~100ppm Resolution OperatingTemp. -10℃~65℃ OperatingHum. 15%RH-90%RH(No condensation) Storagetemp. -20℃~65℃ Workinglife ...

Get Price

Chat With WhatsApp

[DISCOUNT up to 25%] ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module ...

Buy ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module 0uff5e100ppm with UAR/TAnalog Voltage/PWM Wave Output for Air quality Monitor Device from merchant Online Store at affordable price and best quality. You can get up to 50% off Discount when you purchase this product from our website, so you only have to pay US$ for ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module 0uff5e100ppm with …

Get Price

Chat With WhatsApp

Sensore di Ozono ZE14 O3 - Homotix

Il sensore di Ozono ZE14-O3 prodotto da Winsen Sensor è un modulo adatto al rilevamento della concentrazione di ozono in un range compreso tra 0 e 100ppm con una risoluzione di 0,1ppm. Per rilevare l'ozono nell'aria utilizza un principio elettrochimico che permette di ottenere una elevata selettività e stabilità. Il dato in uscita è disponibile su seriale UART a 3Vcc. Caratteristiche ...

Get Price

Chat With WhatsApp

แผ่นข้อมูล - OnRobot

แผ่นข้อมูล 6 • กระดาษที uมีความหนาแน่นต uา • วัสดุที uมีรูพรุน • ไมท้ี uไม่ไดข้ัดเงา ดูตารางดา้นล่างพรอ้มคาแนะนาท uวัไปในกรณีที uจาเป็นตอ้งใชถ้ว้ย ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Ze14-o3 Electrochemicalโอโซนdetection Sensor O3 Gas Sensor ...

Ze14-o3 Electrochemicalโอโซนdetection Sensor O3 Gas Sensorโมดูล 0-100ppm 5v Uartสำหรับพลเรือนตู้ , Find Complete Details about Ze14-o3 Electrochemicalโอโซนdetection Sensor O3 Gas Sensorโมดูล 0-100ppm 5v Uartสำหรับพลเรือนตู้,โอโซนdetection Sensor,เซนเซอร์ตรวจ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

การป้องกันการแก้ไขข้อมูล หรือป้องกันสูตรค านวณ

มีการแก้ไขข้อมูล หรือกรณีมีการสร้างสูตรการค านวณต้องการจะป้องกันการแก้ไขสูตรค านวณ มีวิธีการ ป้องกันดังนี้ การป้องกันข้อมูลทั้งชีท การป้�

Get Price

Chat With WhatsApp

[CRAZY PRICE] ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module ...

2021-05-16· Buy ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module 0uff5e100ppm with UAR/TAnalog Voltage/PWM Wave Output for Air quality Monitor Device from merchant Online Store at affordable price and best quality. You can get up to 75% off Discount when you purchase this product from our website, so you only have to pay US$ for ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module …

Get Price

Chat With WhatsApp

[DISCOUNT up to 25%] ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module ...

Buy ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module 0uff5e100ppm with UAR/TAnalog Voltage/PWM Wave Output for Air quality Monitor Device from merchant Online Store at affordable price and best quality. You can get up to 10% off Discount when you purchase this product from our website, so you only have to pay US$ for ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module 0uff5e100ppm with …

Get Price

Chat With WhatsApp

[HOT SALE up to 50%] ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module ...

2021-05-21· Buy ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module 0uff5e100ppm with UAR/TAnalog Voltage/PWM Wave Output for Air quality Monitor Device from merchant Online Store at affordable price and best quality. You can get up to 15% off Discount when you purchase this product from our website, so you only have to pay US$ for ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module …

Get Price

Chat With WhatsApp

[DISCOUNT up to 80%] ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module ...

Buy ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module 0uff5e100ppm with UAR/TAnalog Voltage/PWM Wave Output for Air quality Monitor Device from merchant Online Store at affordable price and best quality. You can get up to 80% off Discount when you purchase this product from our website, so you only have to pay US$ for ZE14 O3 Ozone Sensor Detection Module 0uff5e100ppm with …

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us