รหัส ARDUINO CJMCU 6814

MiCS6814-I2C - Arduino Libraries

May 30, 2018· MiCS6814-I2C. MiCS-6814 Gas Sensor I2C Interface Library. Allows reading gas concentrations with a MiCS-6814 sensor attached to I2C. Currently Grove Multichannel Gas Sensor, Xadow Multichannel Gas Sensor and compatible devices are supported.

Get Price

Chat With WhatsApp

AirSense: a DIY, cheap, air quality sensor | Bocho's Blog

Aug 08, 2017· The sketch used on the Arduino was also really straight-forward. After start-up, the used ADC pins are sampled, the dust ratio is computed for 30 seconds (see reference code), the temperature and humidity are taken from the DHT sensor (see reference code) and all the values are logged in a file on the SD card together with the timestamp (see millis).

Get Price

Chat With WhatsApp

Rivelatore di qualità dell'aria CJMCU-6814 - Fanbotica

Rivelatore di qualità dell’aria CO NO2 NH3, CJMCU-6814 MICS-6814, modulo sensore di gas, carbonio e azoto per Arduino Caratteristiche: Il sensore rivelatore di qualità dell’aria è costituito da un diaframma micromeccanico di precisione e da una resistenza di riscaldamento incorporata con lo strato di rilevamento nella parte superiore.

Get Price

Chat With WhatsApp

[BUY] CJMCU 6814 MICS 6814 Air Quality Detector CO NO2 NH3 ...

Jun 15, 2021· Buy CJMCU 6814 MICS 6814 Air Quality Detector CO NO2 NH3 Nitrogen Carbon Gas Sensor Module from merchant Online Store at affordable price and best quality. You can get up to 70% off Discount when you purchase this product from our website, so you only have to pay US$ for CJMCU 6814 MICS 6814 Air Quality Detector CO NO2 NH3 Nitrogen Carbon Gas …

Get Price

Chat With WhatsApp

Arduino Ws2812 LED หรือ Neopixel Led Strip หรือ Ring ...

Arduino Ws2812 LED หรือ Neopixel Led Strip หรือ Ring Tutorial: ในบทเรียนนี้เราจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ neopixel หรือ ws 2812 หรือ led เร็วด้วย Arduino LED หรือสตริปหรือวงแหวนชนิดนี้มีการควบคุม ...

Get Price

Chat With WhatsApp

arduino/ at master · empierre ...

Oct 28, 2020· * The MySensors Arduino library handles the wireless radio link and protocol * between your home built sensors/actuators and HA controller of choice. * The sensors forms a self healing radio network with optional repeaters. Each * repeater and gateway builds a routing tables in EEPROM which keeps track of the

Get Price

Chat With WhatsApp

CJMCU-MICS-6814 (Air Quality Co, NH3, Nitrogen Oxide Gas ...

CJMCU-MICS-6814 (Air Quality Co, NH3, Nitrogen Oxide Gas Sensor) - We target to provide the most scientific Electronic Componentsand Development Boards which needed all over the world, Such as Arduino boards, Raspberry Pi boards, Sensors, Batteries, LEDs, Power Supplies, ICs, Measurement tools, Semiconductors, Displays,Passive components, Wires, and Connectors.

Get Price

Chat With WhatsApp

MICS-6814 (Air Quality Co, NH3, Nitrogen Oxide Gas Sensor ...

The MICS-6814 Air Quality Sensor , also known by its technical name as the MICS-6814 Gas Sensor, is a safety device used to monitor air quality in different environments in conjunction with microcontrollers, including Arduino, Raspberry Pi , PIC, among others. It has the ability to accurately detect the concentration of Carbon Monoxide (CO), Nitrogen Dioxide (NO2), Ammonia (NH3), Methane (CH4 ...

Get Price

Chat With WhatsApp

ESP32, PMS5003, BME280, MICS6814 Sensor Build - K. Stobbe

Feb 16, 2019· This build consists of an ESP32 with a PMS5003 particle sensor, a BME280 temperature sensor, and a MICS6814 gas sensor for environment monitoring. This is the second sensor array in the system I call AirPatrol. For reasons I explained previously I call this sensor array will monitor environment conditions in my living room.

Get Price

Chat With WhatsApp

MICS 6814 - Sensors - Arduino Forum

May 06, 2021· CJMCU-6814 adapter board with MICS-6814 CO/NH3/NO2-sensor. Hi there, Things I learned about the MICS-6814 and CJMCU-6814 (please note that I’m no expert and I may be wrong): MICS-6814 can measure up to 10 different gases, but the CJMCU-6814 (purple board that includes MICS-6814) only allows 3 gases to be...

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us