เอกสารข้อมูลสินค้า MH Z19B

KB specified at 2mA

MH 21 mcd 24 mcd 68 mlm MI 24 mcd 28 mcd 78 mlm NG 28 mcd 33 mcd 92 mlm NH 33 mcd 39 mcd 108 mlm NI 39 mcd 45 mcd 126 mlm Forward Voltage Groups Group Forward Voltage 4) Forward Voltage 4) I F = 2 mA I F = 2 mA min. max. V F V F U5 V V 15 V V Wavelength Groups Group Dominant Wavelength 3) Dominant Wavelength 3) I F = 2 mA I ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Ni-MH handbook - Panasonic

Ni-MH high-temperature series recommended charge for back-up power applications 18 5 battery selection 19 6 specification table 20 7 Individual data sheets 21 – 44 8 battery packs 45 9 glossary of terms for Ni-MH batteries 46 – 47 In order to take full advantage of the properties of Ni-MH

Get Price

Chat With WhatsApp

TPS1HB50-Q1 40-V, 50-mΩ Single-Channel Smart High-Side ...

7 Specifications Absolute Maximum Ratings Over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)(1) MIN MAX UNIT Maximum continuous supply voltage, VBB 36 V Load dump voltage, VLD ISO16750-2:2010(E) 40 V Reverse battery voltage, VRev, t ≤ 3 minutes –18 V Enable pin voltage, VEN –1 7 V LATCH pin voltage, VLATCH –1 7 V Diagnostic Enable pin voltage, VDIA_EN –1 7 V

Get Price

Chat With WhatsApp

Mh-Z19 เซนเซอร์อินฟราเรด Co2 Ule Mh-Z19B …

MH-Z19B carbon dioxide gas sensor (hereinafter referred to as the sensor) is a general-purpose smart small-scale sensor that uses non-dispersive infrared (NDIR) principle to detect the presence of CO2 in the air, with good selectivity and anaerobic Gas dependence, long life and other characteristics; built-in temperature compensation; at the same time with serial output, analog output and PWM ...

Get Price

Chat With WhatsApp

ข้อมูลตลาดส่งออกสำคัญตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์ ...

คำอธิบาย: ข้อมูลตลาดส่งออกสำคัญตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์จะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวน ...

Get Price

Chat With WhatsApp

GW QSSPA1

MH MI MJ MK ML MM MN MP MQ MR MS MT MU MV MW 3000 K 3500 K 4000 K 4500 K 5000 K 4 0 0 0 K 3 5 0 0 K 3 0 K 2 7 0 0 K .340 .380 .420 .460 Cx Cy Coordinates in reference to CIE 1931 (cx cy) Brillant Mix - EQW 460 450 470 475 480 485 490 495 500 505 51 0 515 520 525 ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Infrared CO2 Sensor Module (Model: MH-Z19B)

MH-Z19B NDIR CO2 Module 1. Profile MH-Z19B NDIR infrared gas module is a common type, small size sensor, using non-dispersive infrared (NDIR) principle to detect the existence of CO 2 in the air, with good selectivity, non-oxygen dependent and long life. Built-in temperature compensation; and it has UART output and PWM output.

Get Price

Chat With WhatsApp

RURG3020CC - Ultrafast Dual Diode 30 A, 200 V

RURG3020CC 2 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Per Leg) (TC = 25°C) Parameter Symbol Ratings Unit Peak Repetitive Reverse Voltage VRRM 200 V Working Peak Reverse Voltage VRWM 200 V DC Blocking Voltage VR 200 V Average Rectified Forward Current (Per Leg) (TC = 145°C) IF(AV) 30 A Repetitive Peak Surge Current (Square Wave, 20 kHz) IFRM 70 A Nonrepetitive Peak …

Get Price

Chat With WhatsApp

Dimensions: [mm] Recommended Land Pattern: [mm] …

Inductance L N2/ 10 kHz/ 100 mV 540 mH min. Rated Current I R N1/ ΔT = 40 K 40 A typ. DC Resistance 1 R DC @ 20 °C mΩ max. DC Resistance 2 R DC Turns Ratio n N1 : N2 1:1000 Voltage-µSecond ∫Udt N2/ unipolar waveform 2480 µVs max. Frequency Range f Up to 1 MHz Rated Voltage V R 80 V Insulation Test Voltage V T N1 => N2 1500 V (AC ...

Get Price

Chat With WhatsApp

DocsCreator -

– บันทึกข้อมูลเอกสาร ( ข้อมูลลูกค้า และ ข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าสั่งซื้อ ที่ผูกกับเลขที่เอกสาร )

Get Price

Chat With WhatsApp

ข้อมูลตลาดส่งออกรายพิกัดศุลกากร - ข้อมูลการค้าระหว่าง ...

รหัสสินค้าฮาร์โมไนส์ 8 หลัก และ 11 หลัก (hs_code) กำหนดให้ใช้เป็นตัวอักษร "String" สามารถระบุ 2, 4, 6, 8, 11 หลัก: จำนวนข้อมูลที่แสดง (limit)

Get Price

Chat With WhatsApp

DMP4015SK3Q - Diodes Incorporated

INDUCTOR (mH) Fig. 13 Single-Pulse Avalanche Tested 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 I, A V A L A N C H E C U R R E N T (A) A S 100 200 300 400 500 600 E, I A V A L A N C H E U E N E R G Y A (m J) A S EAS IAS Starting Temperature (T ) = 25°CJ 1 10 100-V , DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V) Fig. 14 SOA, Safe Operation Area DS ...

Get Price

Chat With WhatsApp

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางเรือ – ศูนย์จำหน่ายกล้องและ ...

ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยใช้เรือขนส่ง ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, ระเบียบ , รวมทั้งประกาศของกรมศุลกากรหรือหน่วยงานอื่น ๆซึ่ง ...

Get Price

Chat With WhatsApp

QMot QSH2818 family - Trinamic

Phase Inductance (typ.) mH Holding Torque (typ.) Ncm 6 12 oz in Detent Torque Ncm Rotor Inertia g cm2 9 18 Weight (Mass) Kg Insulation Class B B Insulation Resistance Ω 100M 100M Dialectic Strength (for one minute) VAC 500 500 Connection Wires N° 4 4

Get Price

Chat With WhatsApp

Mh-Z19B โมดูลเซ็นเซอร์อินฟราเรด Co2 สําหรับ Co-2 จอภาพ ...

MH-Z19B Infrared CO2 Sensor Module for CO-2 Monitor Carbon Dioxide Gas NDIR Sensor 0-5000ppm MH Z19 CO-2 Sensor,The MH-Z19B carbon dioxide gas sensor (here in after referred to as the sensor) is a general-purpose intelligent small sensor that uses the principle of non-dispersive infrared(NID IR) to detect the presence of CO2 the air. It has good selectivity, no oxygen de-pendence, and long life.

Get Price

Chat With WhatsApp

Fluke BP120MH NiMH Battery Pack for Fluke 120 series ...

Product overview: Fluke BP120MH NiMH Battery Pack for Fluke 120 series, Fluke 43 and 43B. Battery pack as replacement battery in the Fluke 120 series ScopeMeters test tools and in the Fluke 43 and 43B Power Quality Analyzers. The BP120MH is a Nickel-Metal-Hydride Battery Pack, made specifically to support the ScopeMeters test tools and Power ...

Get Price

Chat With WhatsApp

SPI Serial EEPROM Family Data Sheet

Dec 08, 2006· —7 pFTA = 25°C, CLK = MHZ, VCC = (NOTE 1) All D010 ICC Read Operating current —10 5 mA VCC = ; F CLK = MHz; Vcc = ; FCLK = MHz 512K and 1M 6 mA VCC = ; FCLK = MHz; Vcc = ; FCLK = MHz 1K-256K D011 ICC WRITE —7 5 mA VCC = Vcc = 512K and 1M 5 3 mA VCC = VCC = 2 ...

Get Price

Chat With WhatsApp

HSL-4XMO | High Speed Link (HSL) | ADLINK

HSL-4XMO is an advanced 4-axis remote motion control module via HSL bus. Combined with HSL I/O and motion control modules, it can meet many requirements in machine automation (MA) field. HSL-4XMO offers two models - HSL-4XMO-CG-N/P and HSL-4XMO-CD-N/P. HSL-4XMO-CG-N/P is suitable for steppers and linear motors.

Get Price

Chat With WhatsApp

Power Quality Solutions - TDK Electronics

Power Quality Solutions B44066D7050M400 Harmonic Filter Reactor B44066D****M*** CAP FILM PM July 2018 Please read Cautions and warnings and Page 4 of 6 Important notes at the end of this document. In order to exclude impermissible temperatures and thus overload of the insulation system, the

Get Price

Chat With WhatsApp

FN352Z - Schaffner

[mH] [mH] [mH] [nF] [nF] [nF] [nF] [MΩ] [J] [g] FN352Z-6-06 . 6 () 420 3 3 470 220 40 -06 575 FN352Z-10-29 10 (12) 1300 5 : 220 220 15 15 40 -29 1320 FN352Z-20-29 20 1300 : 220 220 15 15 40 -29 2950 FN353Z-30-33 30 1300 ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us