อธิบายการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ IR กับ ESP32

วิธีการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวกับ…

ขั้นตอนการติดตั้งมีดังนี้: ปิดแรงดันไฟฟ้าในแหล่งจ่ายไฟหลัก. ถอดฝาครอบพลาสติกป้องกันออก (รูปที่ 1) เชื่อมต่อตัวนำ (รูปที่ 2 ...

Get Price

Chat With WhatsApp

บทความ ESPino32 ตอนที่ 10 การใช้งาน Wi-Fi – ThaiEasyElec's ...

– STA mode (Station mode หรือ Wi-Fi client mode) โหมดสำหรับใช้งานบอร์ด ESPino32 เป็น Station เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ Access Point เช่น Router, Mobile Hotspot, Pocket Wi-Fi, MiFi เป็นต้น ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลใน ...

Get Price

Chat With WhatsApp

การใช้งาน IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module

Oct 09, 2016· โมดูลเซ็นเซอร์แสงสำหรับตรวจจับวัตถุกีดขวาง IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module โดยโมดูลนี้ จะมีตัวรับและตัวส่ง infrared ในตัว ตัวสัญญาณ(สีขาว) infrared จะส่งสัญญาณออกมา ...

Get Price

Chat With WhatsApp

10อัลตราโซนิกเซนเซอร์ตรวจจับระยะไกลใน ARDUINO พร้อม …

Sep 16, 2018· ต่ออะแดปเตอร์ LED (ขาขวา) เข้ากับหมุดดิจิตอล 4, 3 และ 2 บน Arduino แอโนด LED (+) คือขั้วที่กระแสไหลเข้า นี้จะเชื่อมต่อกับขาออกดิจิตอลใน Arduino ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Arduino Uno – JarutEx

ESP8266 is a device that nicely supports IoT functionality. But one of the downsides of the ESP8266 is the inadequate number of GPIOs or pins for input and output signals that can be used without a problem with the board’s functionality, so expanding ports for the ESP8266 is quite a thing that developers must be faced which can be performed in a several ways such as using PCF8574 as an ...

Get Price

Chat With WhatsApp

ปฐมบท MQTT – ThaiEasyElec's Blog

MQTT คืออะไร. MQTT ย่อมาจาก Message Queuing Telemetry Transport เป็นโปรโตคอลสำหรับใช้ในสื่อสารข้อมูลระหว่าง Machine to Machine (M2M) ถูกคิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1999 โดย Dr Andy Stanford-Clark จาก IBM และ Arlen Nipper จาก ...

Get Price

Chat With WhatsApp

esp32 – Page 3 – JarutEx

บทความนี้เป็นการอธิบายการใช้งานเซ็นเซอร์เข็มทิศดิจิทัลรุ่น GY-271 ด้วยภาษาไพธอนของ MicroPython เพื่อใช้งานกับ ESP8266 หรือ ESP32 (และได้ทดลองกับ STM32F411CEU6 กับ Raspberry Pi 3B ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us