อุปกรณ์ตรวจสอบ VOC

Nutech VsCMS 6700 VOCs ระบบตรวจสอบออนไลน์ - Nutech ...

Nutech VsCMS 6700 ประกอบด้วย Nutech 6600 online Preconcentrator และ time-of-flight mass spectrometer (TOF MS) จาก Hexin Instruments ผ่านการปรับสภาพอุณหภูมิต่ำส่วนหน้าเช่นการกำจัดสิ่งสกปรกการเพิ่มคุณค่าและความ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

การทดสอบสารอินทรีย์ระเหย (VOC)

บริษัท ของเราให้บริการทดสอบสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ภายในขอบเขตของบริการทดสอบ ต้องขอบคุณบริการเหล่านี้ทำให้องค์กรสามารถผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพสูงและมี ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Nutech VsCMS 6600 VOCs ระบบตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง - Nutech ...

Nutech VsCMS 6600 VOCs Continuous Monitoring System - สำหรับ 117 VOCs Target VsCMS 6600 ประกอบด้วย Nutech 6600 online Preconcentrator และ Thermo Fiser Trace 1310 ISQ / FID (ผลิตภัณฑ์เทียบเท่า Agilent / Shimadzu / PE เป็นอุปกรณ์เสริม) ผ่านการปรับสภาพ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เครื่องตรวจจับก๊าซ Vocs คงที่ RS485 สัญญาณเอาต์พุต PID ...

คุณภาพสูง เครื่องตรวจจับก๊าซ Vocs คงที่ RS485 สัญญาณเอาต์พุต PID หลักการตรวจจับเครื่องตรวจจับก๊าซพิษ pid voc เครื่องตรวจจับ โรงงาน จากประเทศจีน, ชั้นนำ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๘๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ...

ตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของสารอ ินทรีย์ระเหยจากอ ุปกรณ์ในโรงงานอ ุตสาหกรรม อาศัยอํานาจตามความในข ้อ ๑๐ และข้อ ๑๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่๒ (พ

Get Price

Chat With WhatsApp

ส่วนงานการพิสูจน์ผลเทคโนโลยีด้าน สิ่งแวดล้อม ภาพรวมของ ...

เทคโนโลยีการวัด voc ... (เทคโนโลยีสีเขียวส าหรับอุปกรณ์ทางไอที) 10.เทคโนโลยีป้องกัน ปรากฏการณ์เกาะร้อน (ระบบปรับอากาศแบบฮีทปั้มป์ที่อาศัยแหล่ง ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Volatile Organic Compounds (VOCs)

เครื่องตรวจจับสารระเหยอินทรีย์ (VOC) รุ่น MultiRAE Pro Pumped / eV ppb PID / LEL / Cl ₂ / NH ₃ / O ₂ / Non-Wireless มีอุปกรณ์ไร้สายชั้นนำของอุตสาหกรรมนี้จะคอยตรวจสอบการคุกคามทั้งทาง ...

Get Price

Chat With WhatsApp

อุปกรณ์ตรวจสอบก๊าซ VOC ที่มีความแม่นยำสูง, …

คุณภาพสูง อุปกรณ์ตรวจสอบก๊าซ VOC ที่มีความแม่นยำสูง, เครื่องตรวจจับก๊าซอะเซทิลีน C2H2 แบบพกพา จากประเทศจีน, ชั้นนำของจีน เครื่องตรวจจับแก๊สแบบ pid ...

Get Price

Chat With WhatsApp

ประเทศจีน VOC ผู้ผลิตเครื่องวิเคราะห์ก๊าซซัพพลายเออร์ ...

เครื่องมือตรวจสอบ voc เครื่องมือตรวจสอบ voc ใช้สําหรับการตรวจสอบ vocs ที่หลากหลายในหลายสาขางาน ส่วนประกอบการตรวจสอบรวมถึง ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us