เซ็นเซอร์ IR SparkFun

ZX Distance and Gesture Sensor V2 (Sparkfun) - Arduino ...

ZX Distance and Gesture Sensor เป็น IR เซ็นเซอร์วัดระยะที่ให้ข้อมูลมากกว่าแค่ระห่างจากตัว ... SparkFun [9] Adafruit [3] Wio Terminal (Seeed) [2] XIAO (Seeed) [1] DFRobot [3] Beaglebone [5] Teensy [11] Cubieboard [2] Orange Pi / Banana Pi [5] Nano Pi [0] PSoC 5LP [1] STM32 [6] SAMD21 [1 ...

Get Price

Chat With WhatsApp

สอนใช้งาน ESP8266 MAX30102 เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของ ...

- IR คือ ค่าตัวแปรแทน Checkforbeat (Check for Heartbeat หรือเช็คการเต้นหัวใจ) หากเซ็นเซอร์ไม่สามารถตรวจจับการเต้นของหัวใจได้ ค่าสถานะที่ปรากฏก็จะเป็นตัวเลขหลัก ...

Get Price

Chat With WhatsApp

IR Reflectance Sensor - QRE1113 - COM-09542 - SparkFun ...

The QRE1113 is a small IR reflectance sensor. This sensor is often used in line following robots because, if it can sense if a surface is white or black. ×. SparkFun Customer Support will be in staff training from 2 pm-5 pm MT on August 13th. If you have an order or shipping question please refer to our Customer Support page. For technical questions please check out our Forums. We will resume ...

Get Price

Chat With WhatsApp

MLX90614 family - SparkFun Electronics

The signal conditioning ASSP MLX90302, specially designed to process the output of IR sensor. The device is available in an industry standard TO-39 package. Thanks to the low noise amplifier, high resolution 17-bit ADC and powerful DSP unit of MLX90302 high accuracy and resolution of the thermometer is achieved. The calculated object and ambient temperatures are available in RAM of …

Get Price

Chat With WhatsApp

IR | Products - SparkFun Electronics

×. Please see all COVID-19 updates here as some shipments may be delayed due to CDC safety and staffing guidelines. If you have an order or shipping question please refer to our Customer Support technical questions please check out our you for your continued support.

Get Price

Chat With WhatsApp

Qwiic SparkFun Triad Spectroscopy Sensor AS7265x Toys ...

Qwiic SparkFun Triad Spectroscopy Sensor AS7265x; IR, SparkFun Triad Spectroscopy Sensor - AS7265x. including handmade items, See the seller's listing for full details, unused, and the AS72653 and can detect the light from 410nm. to 940nm, undamaged item, Qwiic, the AS72652, UV, Condition:: New: A brand-new, UV, Three AS7265x spectral sensors are combined alongside a visible, MPN: : Does not ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Sparkfun - Opencircuit

Depuis 2003, SparkFun aide à transformer les idées en réalité - que vous créiez une station météo intelligente, découvriez les limites de l'apprentissage automatique, construisiez un robot pour l'école ou réalisiez un prototype de votre premier (ou dixième) produit. Quels que soient votre vision ou votre niveau de compétence, les composants open source, le curriculum et les ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Blaster IR SparkFun WiFi (ESP8266) - Opencircuit

Blaster IR SparkFun WiFi (ESP8266) Compte Aperçu du compte; Les catégories. Plateformes; Éclairage; Bricolage et gadgets; Modules; Impression en 3D; Électronique; Matériel; Affiliate programma. Iedereen is welkom om deel te nemen aan ons partnerprogramma. Plaats links op je website of pagina. Verwijs bezoekers door naar Opencircuit; Ontvang tot 10% commissie. Meer informatie. Blaster IR ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Sensors - Arduino Libraries

Library for the VEML6075 on the SparkFun Qwiic UV Sensor: SparkFun VL53L1X 4m Laser Distance Sensor: Library for the SparkFun Qwiic 4m Distance Sensor - VL53L1X: SparkFun VL6180 Sensor: The VL6180 combines an IR emitter, a range sensor, and an ambient light sensor together for you to easily use and communicate with via an I2C interface.

Get Price

Chat With WhatsApp

PIR Motion Sensor (JST) - SEN-13285 - SparkFun Electronics

A similar sensor that measures IR intensity in mW/cm2 would be pretty cool too! enigma342 / about 7 years ago / 2 / The UV index is calculated by integrating along a weighting curve, meaning the intensity of some individual wavelengths will have a greater contribution to the overall index than others. A plot of this curve can be seen here. Unless this plot happens to exactly match the response ...

Get Price

Chat With WhatsApp

PIR Motion Sensor with Raspberry Pi -

14/05/2017· Buy from SparkFun; Jumper Wires : × : 1: Story . How it Works. PIR (passive infrared) motion sensor detects any movement of objects, human or animals. Mostly they are used in automatically activated lighting and burglar alarm systems. Every object with temperature above absolute zero emit heat in the form of infrared radiation. PIR motion sensor detects change in the infrared radiation ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Sensors Products Category on Adafruit Industries

Infrared (IR) break-beam sensors are a simple way to detect motion. They work by having an emitter side that sends out a beam of human-invisible IR light, then a receiver across the way which is sensitive to that same light. When something passes between the two, and its not transparent to IR, then the 'beam is broken' and the receiver will let you know. Compared to PIR sensors, breakbeams are ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us