เซ็นเซอร์ Carbondioxide

เครื่องวิเคราะห์ก๊าซช่วง CO₂%: GPro 500

เคร องว เคราะห ก าซ CO 2 % GPro 500 เป นเคร องสเปกโตรม เตอร เลเซอร ไดโอดแบบปร บค าได ท ม เอกล กษณ เฉพาะ ท ออกแบบมาสำหร บการว ดค า CO 2 ในกระแสก าซอ ณหภ ม ส ง ซ งใช ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Nihon Kohden Carbon Dioxide CO2 Mainstream ETCO2 Sensor

ค ณภาพส ง Nihon Kohden Carbon Dioxide CO2 Mainstream ETCO2 Sensor จากประเทศจ น, ช นนำของจ น เซ นเซอร ETCO2 กระแสหล กท เข าก นได ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด การตรวจสอบผ ป …

Get Price

Chat With WhatsApp

Yes Air 8-Channel | Critical - APL ASIA

Weight 567 g / 20 oz. Size 197 x 78 x 98 mm / x x inches (without antenna and particulate sensor) x x cm / 10 x 5 x inches (with antenna and particulate sensor) Case (included) Hard plastic storage/carrying case with foam lining. User Interface. Display Back-lit, multi-line LCD alphanumeric display.

Get Price

Chat With WhatsApp

Headspace Analyzer (Nitrogen / Oxygen / Carbon Dioxide)

เคร องตรวจว ดปร มาณการไนโตรเจน / ก าซออกซ เจน และก าซคาร บอนไดออกไซค CODE: HPA10 Headspace Analyzer (Nitrogen / Oxygen / Carbon Dioxide) เคร องตรวจว ดปร มาณการไนโตรเจน / …

Get Price

Chat With WhatsApp

InPro 5000i เซ็นเซอร์วัดค่า CO2 สำหรับถังปฏิกรณ์ชีวภาพ

InPro 5000i เป นเซ นเซอร ว ดค า CO2 ในแหล งกำเน ดสำหร บการหม กและการเพาะเล ยงเซลล ทางช วเภส ชภ ณฑ เซ นเซอร ว ดค า CO2 น ออกแบบมาเพ อการว ดท แม นยำและการควบค มกระ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

NDIR CO2 เซนเซอร์ MH-Z14A PWM NDIR …

เฉพาะ US$ ซ อร านค าออนไลน ลดราคา NDIR CO2 เซนเซอร MH-Z14A PWM NDIR อ นฟราเรดคาร บอนไดออกไซด เซนเซอร โมด ลพอร ตอน กรม 0-5000PPM ท ด ท ส ดในราคาขายส ง ...

Get Price

Chat With WhatsApp

I2c เอาต์พุตอินฟราเรด Carbon Dioxide Sensor (ndir Co2 Sensor) …

I2c เอาต พ ตอ นฟราเรด Carbon Dioxide Sensor (ndir Co2 Sensor) โมด ล - Cdm7160 , Find Complete Details about I2c เอาต พ ตอ นฟราเรด Carbon Dioxide Sensor (ndir Co2 Sensor) โมด ล - Cdm7160,ญ ป น Figaro Ndir คาร บอนไดออกไซด Co2 Sensor,Absolute การว ดผ านเซนเซอร ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Car Air Quality Meter

Figure 2 Carbon Dioxide SenseAir S8 Sensor [6-7] 2 . 3 เซ็นเซอร์ก๊าซออกซิเจน ME2 - O2 [8-9] เป็นเซ็นเซอร์เพื่อวัดค่าวามเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศ ช่วงการวัด 0 ถึง 30 % โดยความเข้มข้นของ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เซนเซอร์กระดาษดมก๊าซจากอาหารที่เน่าเสีย

ขยะอาหารเป นป ญหาระด บโลกท ส งผลกระทบร ายแรงต อท งเศรษฐก จและส งแวดล อม ม การประเม นว า 30% ของปร มาณอาหารท ผล ตข นสำหร บการบร โภคท วโลกถ กท งให กลายเป ...

Get Price

Chat With WhatsApp

MG-811 Carbon Dioxide Co2 Sensor Module …

MG-811 Carbon Dioxide Sensor Module สำหร บตรวจจ บก าซคาร บอนไดออกไซด (CO2) แบบ Metal Oxide Sensor ซ งต องให ความร อนท ต วถ งจนถ งระด บท กำหนด ด วยการจ ายไฟ …

Get Price

Chat With WhatsApp

Dual Trak Oxygen Carbon Dioxide Analyzer วัดออกซิเจน …

Dual Trak Oxygen Carbon Dioxide Analyzer (ว ดออกซ เจน คาร บอนไดออกไซด บรรจ ภ ณฑ )CODE: HPA12 เคร องว เคราะห ออกซ เจนและก าซคาร บอนไดออกไซด เป นเซ นเซอร อ นฟาเรดแบบโซล ดสเตตไม ม ช นส วน ...

Get Price

Chat With WhatsApp

*เหมาะ* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค ...

เหมาะ [V] be suitable for, See also: fit, be appropriate, be proper, Syn. เหมาะสม, พอเหมาะ, Example: การเด นและกายบร หารเป นนำการออกกำล งท เหมาะก บบ คคลท กว ย พอเหมาะ [ADV] appropriately, See also: suitably, good, Syn. พอด ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us