เซ็นเซอร์ HVAC CO2

การวัดคุณภาพอากาศ Aecl LoRa สำหรับระบบ BMS | Autotronic …

เคร องส ง LoRa CO2 ซ ร ส AVC-310 ใช เทคโนโลย แนะนำคล นอ นฟราเรดช บทอง (NDIR) เพ อให แน ใจว าการอ านท แม นยำและเช อถ อได ความเสถ ยรในระยะยาว และอาย การใช งานยาวนาน เคร ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เซนเซอร์ตรวจจับ CO2: คำอธิบายชนิด

ASHRAE: มาตรฐานของ HVAC อ ปกรณ อ ตราส วนความเข มข นของ CO2 ส งในบรรยากาศ (%) ม ผลกระทบในทางลบต อบ คคลอย างร นแรงลดประส ทธ ภาพในการใช ซ งแตกต างจากก าซคาร บอน ...

Get Price

Chat With WhatsApp

85db แจ้งเตือนควันไฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโฟโตอิเล็กทริก ...

85db แจ้งเตือนควันไฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโฟโตอิเล็กทริกตรวจสอบ Hvac Co2เมตรเครื่องตรวจจับก๊าซเครื่องมือ Elitech , Find Complete Details about 85db แจ้งเตือนควันไฟเซ็นเซอร์ตรวจ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

G7การตรวจสอบลม/สูงอุณหภูมิ/ความชื้น/co2/ความดัน ...

G7การตรวจสอบลม/ส งอ ณหภ ม /ความช น/co2/ความด นเซ นเซอร อ ณหภ ม ไร สาย , Find Complete Details about G7การตรวจสอบลม/ส งอ ณหภ ม /ความช น/co2/ความด นเซ นเซอร อ ณหภ ม ...

Get Price

Chat With WhatsApp

รายละเอียดสินค้า AMPROBE CO2-100 Handheld Carbon Dioxide …

Amprobe CO2-100 Handheld Carbon Dioxide Meter ตอบกล บท นท ด วยระด บ CO2 พร อมการว ดอ ณหภ ม และความช นเพ มเต ม สร างข นในการเต อนเพ อเต อนระด บ CO2 ท เป นอ นตราย เคร องว ดค ณภาพอากาศ CO2 …

Get Price

Chat With WhatsApp

Wyze Sense Climate Sensor (3-Pack)

Wyze Climate Sensor is designed to be unobtrusive with a sleek, white design to blend into any environment. Set it on any surface or use the peel-and-stick adhesive backing for walls. Accessory to Wyze Home Monitoring System. Works with Wyze Sense Hub. Easily track temperature and humidity in any room using the Wyze app.

Get Price

Chat With WhatsApp

เซนเซอร์ออกซิเจน (O2) - Bacharach, Inc

รายละเอ ยด O 2 ใช เซ นเซอร ใน Bacharach เคร องว เคราะห การเผาไหม แบบพกพาเพ อว ดปร มาณเปอร เซ นต ของระด บออกซ เจนในก าซห งต ม ช วงของเซ นเซอร ออกซ เจนค อ 0 - % โอ 2 ...

Get Price

Chat With WhatsApp

ADP ซีรี่ส์ Differential Presssure Tranmsitter …

30/6/2014· Aecl ADP ซ ร ส Differential Presssure Tranmsitter พร อมสำหร บการใช งาน HVAC Aecl ไม เพ ยงแต เป นผ ให บร การผล ตภ ณฑ ค ณภาพส งเท าน น แต ย งม บทบาทเป นท ปร กษาม ออาช พด วย. ADP ซ ร ส Differential Presssure Tranmsitter ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เครื่องส่งสัญญาณสำหรับการวัด CO2 | ระบบอัตโนมัติและ ...

เศษสำหร บสภาพแวดล อมท ม ความช นส ง เซ นเซอร CO2 ใช ก นอย างแพร หลายในระบบ HVAC ระบบ BMS และระบบอ ตโนม ต ทางการเกษตร เคร องส งส ญญาณ CO2 มา ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เครื่องส่ง CO2 อุณหภูมิและความชื้น | ระบบอัตโนมัติและ ...

CO2: 0 ~ 2,000 ppm (มาตรฐาน) อุณหภูมิ: -10 ℃ ~ 60 ℃. ความชื้น: 0 ~ 95% RH. สัญญาณเอาต์พุต: RS-485 (Modbus RTU) แหล่งจ่ายไฟ: DC 12 ~ 36V, AC 24V (50 / 60Hz) การติดตั้ง: Wall-mount / Duct-mount. การป้องกัน:

Get Price

Chat With WhatsApp

Fyrite Insight Plus | Bacharach - APL ASIA

Fyrite Insight® Plus Combustion Analyzer เคร องว เคราะห การเผาไหม แบบม อถ อสำหร บการใช งานเช งพาณ ชย เคร องม อแบบออลอ นว น ทำให การปร บแต งการเผาไหม รวดเร วและง ายดายด วยการอ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Vaisala GMP252 โพรบวัดคาร์บอนไดออกไซด์ วัดค่าเป็น ppm | …

Vaisala GMP252 Carbon Dioxide ProbeVaisala GMP252 ใช เทคโนโลย CARBOCAP® เป นโพรบว ดคาร บอนไดออกไซด (CO2) ท ชาญฉลาด, ดาวน โหลด Technical Datasheet (pdf 103 KB) สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต ม ต ดต อ : ว ช ย ต นต พ มพ ก ล โทร. ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us