โพรบเซ็นเซอร์ความร้อน

เซ็นเซอร์อุณหภูมิไมโคร IP67 2 ม., โพรบวัดอุณหภูมิ TPE NTC

ค ณภาพส ง เซ นเซอร อ ณหภ ม ไมโคร IP67 2 ม., โพรบว ดอ ณหภ ม TPE NTC จากประเทศจ น, ช นนำของจ น เซ นเซอร อ ณหภ ม ไมโคร IP67 ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด เซ นเซอร อ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

โพรบวัดอุณหภูมิ Thermocouple probe หัววัดอุณหภูมิ …

ETI 123-212 โพรบว ดอ ณหภ ม High temperature thermometer probe ทนอ ณหภ ม ส งม ความย ดหย น สามารถด ดโค งร ปทรงใด ๆ โดยไม ส งผลกระทบต อประส ทธ ภาพการทำงาน NR-81531 / NICETY โพรบว ดอ ณหภ ม Thermocouple Probe Type K ...

Get Price

Chat With WhatsApp

รู้จักเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคือเครื่องมือวัด ...

8/9/2020· โพรบวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิ้ล (Thermocouple Probe) รุ่น HI766F. HI766F ออกแบบมาเพื่อวัดระดับความร้อนของของแข็งที่มีอุณหภูมิสูง การตอบสนองที่ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Rectifier Diode Glass Bead Sealed เซ็นเซอร์อุณหภูมิ NTC …

ความแม นยำส งของค าความต านทานและค า B ความสม ำเสมอท ด และการแลกเปล ยน 3. ฉนวนกันความร้อนที่ดี ความน่าเชื่อถือสูงและความเร็วในการตอบสนองที่ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความแม่นยำสูงสำหรับ ...

ETI 123-212 โพรบว ดอ ณหภ ม High temperature thermometer probe ทนอ ณหภ ม ส งม ความย ดหย น สามารถด ดโค งร ปทรงใด ๆ โดยไม ส งผลกระทบต อประส ทธ ภาพการทำงาน NR-81531 / NICETY โพรบว ดอ ณหภ ม Thermocouple Probe Type K ...

Get Price

Chat With WhatsApp

ภาพรวมเซ็นเซอร์ระดับเรดาร์คลื่นแนะนำ - SILVER …

สำหร บการเล อกโพรบเรดาร คล นนำทางท ประสบความสำเร จม ความสำค ญในการเล อกท อนำคล นท เหมาะสมซ งจะทำให แอปพล เคช น GWR ประสบความสำเร จ โมเดลส วนใหญ ของ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

10K 3950 เซ็นเซอร์อุณหภูมิ NTC เส้นผ่านศูนย์กลางโพรบ 5 …

ค ณภาพส ง 10K 3950 เซ นเซอร อ ณหภ ม NTC เส นผ านศ นย กลางโพรบ 5 มม. พร อมหน าแปลน จากประเทศจ น, ช นนำของจ น เซ นเซอร อ ณหภ ม NTC 10K ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ NTC เซนเซอร์แบบ Linear Centronics เซ็นเซอร์ …

วงจรรวมเซนเซอร ความแม นยำส ง Linear Centigrade LM35 เซ นเซอร อ ณหภ ม พร อมส ญญาณอะนาล อก A เอาท พ ท บทนำ ใช เซ นเซอร ว ดอ ณหภ ม LM35 แรงด นไฟฟ าเอาท พ ทค ออ ณหภ ม องศาเซลเซ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ NTC ความไวแสงสูงเซ็นเซอร์ความร้อน ...

เซ นเซอร อ ณหภ ม โพรบ ntc เซ นเซอร อ ณหภ ม ความแม นยำส ง high precision temperature sensor หุ้นความไวแสงสูง 5000 ชิ้น OMRON MEMS เซ็นเซอร์ความร้อน D6T-1A-02 สำหรับการวัดแบบไม่สัมผัส

Get Price

Chat With WhatsApp

เทอร์โมคัปเปิลและเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับ ...

8/9/2020· โพรบวัดอุณหภูมิ (Thermocouple Probe) รุ่น HI766F. Thermocouple Probe รุ่น HI766F ออกแบบมาเพื่อวัดระดับความร้อนของของแข็งที่มีอุณหภูมิสูง การตอบสนองที่ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เซ็นเซอร์ออกซิเจน "Kalina": คำอธิบายและการซ่อมแซม - รถยนต์ ...

เซ นเซอร ออกซ เจนอย ท ไหน "Kalina" สำหร บตำแหน งของแลมบ ดาโพรบใน "Kalina" ต ดต งอย บนท อร วมไอเส ย (กางเกง) แต ม ความแตกต างก นน ดหน อย หากรถของค ณตรงก บระด บความเป ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เทอร์มิสเตอร์ (Thermistor) คือเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

9/9/2020· เทอร์มิสเตอร์ (Thermistor) เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวต้านทานทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ไวต่อความร้อนโดยมีค่าความ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เครื่องนึ่งขวดนมเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความร้อนแบบ ...

ค ณภาพส ง เคร องน งขวดนมเซ นเซอร ว ดอ ณหภ ม ความร อนแบบอ นฟราเรดพร อมโพรบความไวส ง จากประเทศจ น, ช นนำของจ น เคร องตรวจจ บโลหะสายพานลำเล ยง ส นค า, ด วย ...

Get Price

Chat With WhatsApp

ความต้านทานความร้อนตอบสนองอย่างรวดเร็วโพรบเทอร์ ...

ค ณภาพส ง ความต านทานความร อนตอบสนองอย างรวดเร วโพรบเทอร โมค ปเป ล Pt100 ความแม นยำระด บ A จากประเทศจ น, ช นนำของจ น โพรบเทอร โมค ปเป ลตอบสนองเร ว RTD ส นค า ...

Get Price

Chat With WhatsApp

ซื้อมัลติฟังก์ชั่นคุณภาพสูง พัดลมไฟฟ้าเซ็นเซอร์ ...

STC-9200 ต วควบค มอ ณหภ ม ละลายน ำแข งเคร องทำความเย นพ ดลมฟ งก ช นปล กและเซ นเซอร AC 220 โวลต 110 โวลต 12 ~ 220vac ด จ ตอลเคร องว ดอ ณหภ ม อ ณหภ ม Controller Mini Thermostat พร อมเคร องทำ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เซ็นเซอร์อุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์ Ntc 4มม. 10k 1% B = โพรบ…

เซ็นเซอร์อุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์ Ntc 4มม. 10k 1% B = โพรบกันน้ำ3435 , Find Complete Details about เซ็นเซอร์อุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์ Ntc 4มม. 10k 1% B = โพรบกันน้ำ3435,Ntc 10kเซ็นเซอร์ntcเทอร์ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว PIR Motion Sensor HC-SR501 …

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว PIR Motion Sensor HC-SR501. PIR Motion Sensor HC-SR501 ใช้สำหรับตรวจจับความเคลื่อนไหวจากความร้อน เมื่อมีวัตถุที่มีความร้อน ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us