เซ็นเซอร์ ARDUINO K30 CO2

Interfacing with TWO k30 CO2 sensors - Sensors - Arduino Forum

10/2/2016· Hi, this is my first post so please excuse any errors I might be making here or in my code. As a small part of a far larger system what I'm trying to do is read the CO2 ppm levels from to k30 sensors from That website handily provides an example of interfacing with a single CO2 sensor using the library that they provide. (Unfortunately, despite several emails, their ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Sensor - K30 - CO2 meting

Sensor – K30 – CO2 meting. De K30 is een CO2 sensor die kan worden gebruikt voor diverse meet- en controle toepassingen. Dit platform is ontworpen als OEM module om ingebouwd te worden in bestaande apparaten. De K30 is een sensor met 2 analoge en 2 digitale Output signalen.

Get Price

Chat With WhatsApp

CO2 Monitoring with K30 Sensor -

I uploaded a I2C library for this sensor on Github: K30_CO2_I2C_Arduino. This photo shows K30 connected to Arduino. CO2 measurements are displayed on LCD1602 screen. And here is a close-up of the sensor. It can also be connected over serial and …

Get Price

Chat With WhatsApp

RS-CO2-N01-2 RS485 เซ็นเซอร์วัดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

RS-CO2-N01-2 RS485 เซ นเซอร ว ด CO2 Specifications : Power Supply : DC 10~30VCO2 Measurement Range : 0 ~ 5000ppm Thailand iMicon System ออกแบบพ ฒนาผล ตภ ณฑ สมองกลฝ งต ว (Embedded System) สำหร บทำโครงงาน (Project Board) ด วยช ดประมวลผล Arduino NodeMCU (ESP32) และ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

CO2 Meters, CO2 Sensors, CO2 Monitors, Data Loggers | - Interfacing a K30 Sensor with Arduino Development Kit via …

The Arduino makes an ideal platform for prototyping and data collection with the SenseAir K series of CO2 sensors. Arduino CO2 Sensor Application Note From Wikipedia: Arduino is a single-board micro controller to make using electronics in multidisciplinary projects more accessible. The hardware consists of an open-source hardware board designed around an 8-bit Atmel AVR microcontroller, or a ...

Get Price

Chat With WhatsApp

K30 10,000ppm CO2 Sensor |

SE-0018 K30 10,000ppm CO2 Sensor Only - for integration into high-volume OEM products. CM-0024 10,000ppm CO2 Sensor Development Kit - Easy to use, simply plug the sensor module into your PC via USB. Use our free GasLab® software to measure and graph carbon dioxide or to …

Get Price

Chat With WhatsApp

Arduino | Adafruit SCD-30 - NDIR CO2 Temperature and …

25/7/2021· The SCD-30 is an NDIR sensor, which is a 'true' CO2 sensor, that will tell you the CO2 PPM (parts-per-million) composition of ambient air. Unlike the SGP30, this sensor isn't approximating it from VOC gas concentration - it really is measuring the CO2 concentration! That means its a lot bigger and more expensive, but it is the real thing. Perfect for environmental sensing, scientific ...

Get Price

Chat With WhatsApp

การใช้งาน เซ็นเซอร์ วัดคาร์บอนไดออกไซด์ กับ Arduino - ลุง ...

27/5/2021· การใช งาน เซ นเซอร ว ด คาร บอนไดออกไซด ก บ Arduino Keyestudio CO2 เซ นเซอร ว ดคาร บอนไดออกไซด และ ค ณภาพอากาศ อ ณหภ ม ใช ช ป CCS811B เป นเซนเซอร ตรวจจ บก าซด จ ตอลขนาดเล กท ใ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us