รหัสเซ็นเซอร์ ARDUINO CO2

CO2 Sensor Sketch resets randomly - Sensors - Arduino Forum

06/05/2021· I have the following sketch for getting data from a co2 sensor. I attached the schematic. The issue I’m having: The sketch seems to reset randomly. I can tell because it runs through void setup multiple times. #include <> SoftwareSerial mySerial(12, 13); // RX, TX pins on Ardunio int co2 =0; double multiplier = 1;// 1 for 2% =20000 PPM, 10 for 20% = 200,000 PPM uint8_t buffer ...

Get Price

Chat With WhatsApp

สำรวจวงจรเครื่องวัดอุณหภูมิ Arduino อย่างง่าย 2 แบบ

ในบทความนี้เราจะสร้างวงจรวัดอุณหภูมิ Arduino ง่ายๆสองสามตัวซึ่ง ... โครงการเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องแรกคือเซ็นเซอร์ DTH11 และ Arduino ตามลำดับ เราจะดึง ...

Get Price

Chat With WhatsApp

CO2 ทรัพยากร |

ตัวอย่างรหัส (ZIP) AN167 - เชื่อมต่อ SenseAir S8 CO2 เซ็นเซอร์ไปยัง TI CC3200 WIFI ผ่าน UART AN162 - เชื่อมต่อ SenseAir LP8 CO2 เซ็นเซอร์ไปยัง Arduino ผ่านทาง UART AN161 - เชื่อมต่อ T6713 CO2 เซ็นเซอร์ไปยัง ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Arduino Timer พร้อมเซ็นเซอร์ IR 2 ตัว: 8 ขั้นตอน | 2021

Arduinos; เซ็นเซอร์ลำแสงทำลาย IR; จอภาพแบบอนุกรม ; วัสดุ: ขั้นตอนที่ 1: รับฮาร์ดแวร์ของคุณ. ฮาร์ดแวร์. IR Break Beams 2 ชุด. 14 Wires (ภาพเพียง 10 ภาพ แต่จะใช้ 14 ภาพ) Arduino Uno. เขียง ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Arduino สถานี UNO MQTT Meteo: 5 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ) | …

เซ็นเซอร์นี้ทำงานที่ 3,5V! ดูหมุดเซ็นเซอร์และเชื่อมต่อ: VCC ของเซ็นเซอร์ BMP085 ถึง (ไม่ใช่ !); GND ลงกราวด์; เชื่อมต่อ SCL เข้ากับนาฬิกา i2c - ที่ '168 /' 328 Arduino …

Get Price

Chat With WhatsApp

10อัลตราโซนิกเซนเซอร์ตรวจจับระยะไกลใน ARDUINO พร้อม …

16/09/2018· บทนำ: อัลตราโซนิคเซนเซอร์ตรวจจับระยะไกลใน Arduino พร้อม Tinkercad. ลองวัดระยะทางด้วยเรนจ์ไฟนอัลตราโซนิค (เซ็นเซอร์ระยะทาง) และอินพุต ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us