เซ็นเซอร์ Tempurature

China High Precision Infrared Thermopile Sensor for Non ...

The STP9CF55H thermopile infrared (IR) sensor for non-contact temperature measurement is a thermopile IR sensor which having an output signal voltage directly proportional to the incident infrared (IR) radiation power. With the characteristic of fast response, compact size and high reliability, and there is a high precision thermistor chip embedded in the package shell, which can compensate ...

Get Price

Chat With WhatsApp

RTDs (Resistance temperature detectors) คืออะไร ทำงานยังไง ...

Resistance thermometers หรือ Resistance temperature detectors (RTDs) เป็นเซ็นเซอร์วัดระดับอุณหภูมิโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงความต้านทานของเส้นลวด โดยส่วนใหญ่โครงสร้างภายในเป็น ...

Get Price

Chat With WhatsApp

รู้จักเซ็นเซอร์อุณหภูมิ (Temperature Sensor)

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (Temperature Sensor) มีความแตกต่างกันไปตั้งแต่อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบธรรมดาไปจนถึงเซมิคอนดักเตอร์ประเภทที่มีความไวสูงซึ่งสามารถ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor)

Resistance Temperature Detector (RTD) คือ ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานของโลหะ ซึ่งค่าความต้านทานดังกล่าวจะมีค่าเพิ่มตามอุณหภูมิ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

ESP32 with Temperature & Humidity Sensor DHT11 | by ...

2020-02-09· There are lots of variation in temperature & humidity sensors, such as DHT11, DHT22, BMP180, etc. We decided to go with the DHT11. Preparation. Here’s a list of parts that we need to prepare : DOIT ESP32 DevKit v1; DHT11 Sensor (3pins) USB cable type A to micro USB; Breadboard; Jumper wires (male-to-male and male-to-female) Then, we started to follow the instructions writ t en in …

Get Price

Chat With WhatsApp

Temperature Sensor - PRIMUS

Temperature Sensor , Thermocouple,RTD,PT100,NTC ,PTC, เป็นตัววัดอูณภูมิ ความร้อน และ ความเย็น สามารถสั่งผลิตตามแบบที่ต้องการได้

Get Price

Chat With WhatsApp

Sensor Temperature Sensor | element14

TEMPERATURE SENSOR, IR, 3DEG C, MODULE; IC Output Type:Digital; Sensing Accuracy Range:± 3°C; Sensing Temperature Min:-20°C; Sensing Temperature Max:100°C; Sensor Case Style:Module; No. of Pins:14Pins; Supply Voltage Min:; Supply Voltage Max:; Pr. ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูใน ...

Get Price

Chat With WhatsApp

List of temperature sensors - Wikipedia

Mechanical temperature sensors. Thermometer; Therm; Electrical temperature sensors. Thermistor- Thermistors are thermally sensitive resistors whose prime function is to exhibit a large, predictable and precise change in electrical resistance when subjected to a corresponding change in body temperature. Negative Temperature Coefficient (NTC) thermistors exhibit a decrease in electrical ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง - Temperature …

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง. เครื่องสูบน้ำทั่วไปมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเชื้อเพลิง อุณหภูมิเชื้อเพลิงจะมีผลต่อ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Wyze Sense Climate Sensor (3-Pack)

Place Wyze Climate Sensor in any room to track temperature and humidity throughout the spaces in your home with the Wyze app. With a 500 ft range, easily position it in distant rooms, basements, or attics. Wyze Climate Sensor is designed to be unobtrusive with a sleek, white design to blend into any environment. Set it on any surface or use the peel-and-stick adhesive backing for walls ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Temperature Sensor,Thermocouple Type K …

คุณสมบัติ Temperature Sensor ยี่ห้อ PM. • Thermocouple Type K,J,T,E,N. • RTD Type PT100. • หัวเซ็นเซอร์และเกลียววัสดุทำจากสแตนเลส SUS 304. • ติดตั้งแบบเกลียว ตัวเกลียว ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Atmospheric เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศภายนอก ...

New BGT-WSDI Atmospheric Temperature&Humidity Sensor is a professional measurement of ambient temperature and relative humidity. Sensors are built-in the water-proof and anti-UV shelter. 7 plates radiation shield is used to protect weather sensors and provides more accurate measurement results. The shield minimizes radiation reaching the sensor, minimizes radiation absorbed by the shield and ...

Get Price

Chat With WhatsApp

The Kinectrics Conductor Temperature Probe - CTP

The Kinectrics Conductor Temperature Probe (CTP) is a sensor system capable of measuring the surface temperature of bare overhead conductors. Designed for use by line crews, the CTP system can be used during regular field maintenance to determine the relation between conductor sag measurements and surface temperature.

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us