เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น IC

#95 Arduino สอนวิธีใช้งาน SHTC3 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและ ...

เซนเซอร์ SHT32 สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิ สื่อสารแบบ I2C สามารถใช้ได้กับ Arduino / ESP8266 / ESP32 และ ไมโครคอนโทรเลอร์รุ่นอื่น ๆ ได้ ใช้สายไฟเพียงแค่ 2 เส้น

Get Price

Chat With WhatsApp

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น BME280 ...

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น BME280 Temperature Humidity Barometric Pressure Sensor เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความกดอากาศ ในตัวเดียว ...

Get Price

Chat With WhatsApp

รู้จักอุปกรณ์ตัววัดอุณหภูมิ …

โพรบวัดอุณหภูมิ (Thermocouple Probe) รุ่น HI766PE1. HI766PE1 (General Purpose) ถูกออกแบบมาเพื่อวัดระดับความร้อนของสารหลายชนิดตั้งแต่ของเหลว ของเหลวกึ่งแข็ง อากาศและก๊าซ เวลา ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11 Temperature and ...

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11 Temperature and Humidity Sensor Module โมดูลเซ็นเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิในตัวเดียว สำหรับวัดอุณหภูมิ 0-50°C องศาเซลเซียส วัดความชื้น 20-80% สื่อสารผ่านบัส 1-wire ใช้สาย ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบ I2C Interface AM2320 ...

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบ I2C Interface AM2320. Measuring range: Temperature: -40 ~ + 80 Humidity: 0 ~ % RH. Accuracy: Temperature: ± Humidity: ± 3% RH (10 … 90% RH) Resolution: Temperature: Humidity: % RH. Temperature: resistive humidity sensors: capacitive sensors. Response time: Temperature: 5s Humidity: 5s 1 / e (63%)

Get Price

Chat With WhatsApp

สอนใช้งาน Arduino SHT20 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น…

สอนใช้งาน Arduino SHT20 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นกันน้ำ ในดินและอากาศ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน บทความ สอนใช้งาน Arduino SHT20 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น BME280 ...

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น BME280 Temperature Humidity Barometric Pressure Sensor เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความกดอากาศ ในตัวเดียว อินเตอร์เฟสแบบ I2C Interface. Digital interface I2C (up to MHz) and SPI (3 and 4 wire ...

Get Price

Chat With WhatsApp

สอนใช้งาน Arduino GY-906-DCI MLX90614 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ …

สอนใช้งาน Arduino GY-906-DCI MLX90614 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบไร้สัมผัสMLX90614 เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบไร้การสัมผัส โดยใช้หลักการแปลงแสงอินฟาเรดที่...

Get Price

Chat With WhatsApp

#95 Arduino สอนวิธีใช้งาน SHTC3 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและ ...

#95 Arduino สอนวิธีใช้งาน SHTC3 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบ I2Cเซนเซอร์ SHT32 สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิ สื่อสารแบบ I2C สามารถใช้ได้กับ Arduin...

Get Price

Chat With WhatsApp

ใบงาน -

การอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้น ด้วย โมดูล dht22 ปัจจุบันการวัดค่าอุณภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ สามารถใช้โมดูล dht22 วัดค่าทั้งสองได้พร้อมกันด้วย ic ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us